• ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  27
  15
  42
  1
  อนุบาล 3
  20
  19
  39
  1
  รวม อนุบาล
  47
  34
  81
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  29
  29
  58
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  19
  23
  42
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  21
  8
  29
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  13
  15
  28
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  15
  9
  24
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  8
  7
  15
  1
  รวมประถม
  105
  91
  196
  8
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  10
  12
  22
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  9
  10
  19
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  9
  3
  12
  1
  รวมมัธยมต้น
  28
  25
  53
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  180
  150
  330
  13

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918145,053- อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]