• ช่องทางรับฟังความเห็น โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร


  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-08-31 08:46:28 น.

โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918145,053- อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]