• แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายบัญญัติ ยานะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสาริศา สุทธศิลป์

  • นางสาวอัญชลี หาทองคำ

  • นายคชศักดิ์ ต่างเพชร

  • นายอนุชิต แข็งแรงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,203
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918145,053- อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]