• แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายบัญญัติ ยานะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวพิมบุญ แสนมงคล

  • นางสาวธนารัตน์ ลือชัย

  • นางสาวเพียงพิศา สุนทร

  • นางสาวแก่งคอย แปงคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,324
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918145,053- อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]