• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร
  • “มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในศตวรรษที่ 21”

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-08-10 09:56:47 น.

โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 0828892454 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]